ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Η κατασκευή μεζονέτας στη περιοχή Πόρτο Ράφτη Αττικής οργανώθηκε και επιβλέφθηκε από τη Πλαισιοδομή-Σύμβουλοι Μηχανικοί , βάσει της γνώσης και της εμπειρίας των μηχανικών της.

Πιο συγκεκριμένα σε οικόπεδο που βρίσκεται στη περιοχή Πόρτο Ράφτη έγινε η κατασκευή μεζονέτας με υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα.

Η κατασκευή μεζονέτας έγινε βάσει οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε από την πολεοδομία.

Μετά την κατασκευή του φέροντος οργανισμού ακουλούθησαν οι εξής εργασίες:

α) κατασκευή τοιχοποιίας περιμετρικά του κτιρίου και εσωτερικά αυτού διαμορφώνοντας τους εσωτερικούς χώρους,

β) εξωτερική θερμομόνωση όλου του κτιρίου ώστε να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοσή του,

γ) υγρομόνωση του υπογείου με ειδικά τσιμεντοειδή και ασφαλτόπανο για προστασία από την εισροή υδάτων,

δ) θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη και υγρομόνωση με ασφαλτόπανο του δώματος δίνοντας σωστές ρύσεις για την απορροή των υδάτων στις υδρορροές που έχουν γίνει στα κατάλληλα σημεία για το λόγο αυτό,

ε) τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με ρολλά, για ακόμα καλύτερη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ,

στ) τοποθέτηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε όλους τους ορόφους με ταυτόχρονη χρήση αντλίας θερμότητας και fan coils,

ζ) τοποθέτηση εσωτερικού ανελκυστήρα που εξυπηρετεί όλους τους ορόφους