Άδεια λειτουργίας φροντιστηρίου

02/07/2015

Η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, κέντρων δια βίου μάθησης επιπέδου 1 και 2, ιδιωτικών σχολείων, κολλεγίων και Ι.Ε.Κ., στηρίζεται στους νέους κανονισμούς του ΕΟΠΠΕΠ περί ίδρυσης φροντιστηρίων, που ισχύουν απο το 2013.

Έτσι, για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών με καταρτιζόμενους λιγότερους ή περισσότερους από 75, τα δικαιολογητικά (από τεχνικής πλευράς) που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας είναι:

α) Ισχύουσα άδεια οικοδομής και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.

β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.

γ) Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτιριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτίριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια έχει χρήση εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιιση της ανωτέρω βεβαίωσης.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες-φορείς εκπαίδευσης καλέστε μας για να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις.

Η “Πλαισιοδομή-Σύμβουλοι Μηχανικοί” αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη διεκπεραίωση του φακέλλου για τον ΕΟΠΠΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας.