Κατασκευή Κτιρίων

02/07/2015

Η “ΠΛΑΙΣΙΟΔΟΜΗ-Σύμβουλοι μηχανικοί” αναλαμβάνει τόσο την κατασκευή κτιρίων όσο και τη μελέτη τους, είτε ανεξάρτητα είτε μαζί, καθώς και την έκδοση άδειας δόμησης όπου απαιτείται. Στα κτίρια περιλαμβάνονται:

– Κατοικίες (Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες)

– Καταστήματα

– Γραφεία

– Ξενοδοχεία

Η κατασκευή γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία (ελέγχονται από την εταιρεία) με μεγάλη εμπειρία σε τεχνικά έργα, χρησιμοποιώντας προϊόντα με σήμανση CE.

Η σωστή συνεργασία των μηχανικών της εταιρείας με τα εξειδικευμένα συνεργεία, οδηγεί στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη, δηλαδή στη σωστή και έντεχνη κατασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας και ένας από τους μηχανικούς της εταιρείας θα απαντήσει στις απορίες σας.