Άδεια λειτουργίας

02/07/2015

Η Άδεια Λειτουργίας επαγγελματικού χώρου είναι το επίσημο έγγραφο που δίνει ο αρμόδιος φορέας (Δήμος ή Περιφέρεια) προκειμένου ο χώρος να μπορεί να λειτουργεί σωστά.

Οι άδειες λειτουργίας διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση κάθε χώρου, δηλαδή υπάρχουν άδειες λειτουργίας φαρμακείων,  σχολών χορού, φροντιστηρίων, καταστημάτων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η σπουδαιότερη προϋπόθεση για την απόκτηση των αδειών αυτών είναι η καταλληλότητα και η νομιμότητα του χώρου. Ο έλεγχος ενός χώρου γίνεται με τη βοήθεια Μηχανικού, ο οποίος έπειτα από την αυτοψία που κάνει στο χώρο και τον έλεγχο των νομιμοποιητικών του στοιχείων, συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες (ανάλογα αν το κτίριο είναι υφιστάμενο ή μη), οι οποίες πρέπει να κατατεθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες (Δήμος, Περιφέρεια, Πυροσβεστική).

Την απόκτηση αυτών των αδειών λειτουργίας αναλαμβάνει η “Πλαισιοδομή-Σύμβουλοι Μηχανικοί” με τη γνώση και την εμπειρία των Μηχανικών της. Καλέστε μας αμέσως και κάποιο από τα μέλη μας θα σας δώσει περισσότερες διευκρινίσεις και κατευθύνσεις.