Εκτιμήσεις ακινήτων

02/07/2015

Η “ΠΛΑΙΣΙΟΔΟΜΗ-Σύμβουλοι Μηχανικοί” πραγματοποιεί εκτιμήσεις ακινήτων, στηριζόμενη στις γνώσεις των μηχανικών της πάνω σε θέματα Real Estate και στην εμπειρία τους σε εκτιμήσεις για μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Αναλαμβάνουμε εκτιμήσεις γης και κτισμάτων, ξενοδοχείων, επιχειρήσεων.

Με εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες μεθόδους αποτίμησης της αξίας αυτών (υπολειμματική μέθοδος, μέθοδος αντιπαροχής, κλπ), και σε συνδυασμό με τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα International Valuation Standards (IVS 2007) και European Valuation Standards, η εταιρία μας σας προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας και ένας από τους μηχανικούς της εταιρείας μας θα σας βοηθήσει με τις απορίες σας.