Άδεια λειτουργίας καταστημάτων

02/07/2015

Η άδεια λειτουργίας καταστημάτων (κυρίως υγιειονομικού ενδιαφέροντος) εκδίδεται από τον Αρμόδιο Δήμο όπου ανήκει ο χώρος που θα στεγάσει τη χρήση.