ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Στην ανακαίνιση όψεων σε πολυκατοικία στην περιοχή του Δήμου Ρίου Νομού Αχαίας έγιναν χρωματισμοί και επισκευές επιχρισμάτων