Άδεια λειτουργίας σχολής χορού

02/07/2015

Η άδεια λειτουργίας σχολής χορού εκδίδεται από την Περιφέρεια της κάθε περιοχής όπου ανήκει ο χώρος που θα στεγάσει τη σχολή χορού.

Οι σχολές χορού διακρίνονται σε επαγγελματικές και ερασιτεχνικές.