ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Η Ανακαίνιση γραφείου στην οδό Δελφών στο Αιγάλεω Αττικής έγινε σε ένα ισόγειο χώρο πολυκατοικίας προκειμένου να στεγαστεί ασφαλιστικό γραφείο.

Στο χώρο έγιναν οι κατωτέρω εργασίες:

  • Τοποθέτηση χωρίσματος από γυψοσανίδα και μεταλλικό σκελετό, προκειμένου να γίνει χώρος W.C. και μικρή κουζίνας,
  • Επένδυση της γυψοσανίδας με ταπετσαρία,
  • Τοποθέτηση πλακιδίων σε W.C., κουζίνα και στον υπόλοιπο χώρο του γραφείου,
  • Τοποθέτηση νέας τζαμαρίας,
  • Χρωματισμός εσωτερικά όλου του χώρου,
  • Υδραυλικές εργασίες για W.C. και κουζίνα,
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για εγκατάσταση ρεύματος, τηλεφώνου και δικτύου.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες για την ανακαίνιση του γραφείου έγιναν με την επίβλεψη των μηχανικών της ΠΛΑΙΣΙΟΔΟΜΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.