ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Στο Μαρούσι διαμορφώθηκε η αίθουσα σχολής χορού με τη σωστή ηχομόνωση για την καλύτερη λειτουργία της σχολής