ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στην περιοχή Ομόνοια Αττικής έγινε ανακαίνιση φαρμακείου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε αυτό.