ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη σε κτίριο επί της οδού Ανδριτσαίνης, Περιστέρι Αττικής για προβλήματα που υπήρχαν εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.