ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Σε διαμέρισμα επί της οδού Ξενοφώντος στην Καλλιθέα Αττικής, έγινε Μη Καταστροφικός Έλεγχος Φέροντος Οργανισμού (Φ.Ο. N.D.T.-NON DESTRUCTIVE TESTING), Επιβεβαίωση διάταξης φέροντος οργανισμού (Φ.Ο.) και οπτικός έλεγχος.