Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

02/07/2015

Το πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ΄οίκον” προσφέρει κίνητρα στους πολίτες να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους, αυξάνοντας την αξία του μέσα από την εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας.

  • Κριτήρια για ένταξη στο “εξοικονόμηση κατ΄οίκον”

Επιλέξιμες κατοικίες για να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ΄οίκον” είναι το σύνολο των πολυκατοικιών, μονοκατοικιών και μεμονομένων διαμερισμάτων που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 Η τιμή ζώνης της περιοχής είναι χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/m2

 Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερης ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη. Εντάσσονται και κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελαυταίων τριών ετών.

Ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα το πρόγραμμα διακρίνει τρεις κατηγορίες ωφελουμένων με επιδότηση 70% ή 35% ή 15% αντίστοιχα. Για να μάθετε σε ποιά κατηγορία ανήκετε και τι ποσοστό επιδότησης δικαιούστε πατήστε πάνω στην εικόνα.

Για να γίνει ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις) το κόστος των οποίων καλύπεται 100% από το πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα καλύπτει την αμοιβή συμβούλου έργου.

  • Επιδοτούμενες παρεμβάσεις στο πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ΄οίκον”

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι:

– Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη  πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

– Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (π.χ.παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

– Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (π.χ.τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 € ανά ιδιοκτησία.

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος, πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Στηριζόμενη σε όλα τα ανωτέρω η “Πλαισιοδομή-Σύμβουλοι Μηχανικοί” μπορεί να σας βοηθήσει για να ακολουθήσετε τα σωστά βήματα προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ΄οίκον“, στηριζόμενοι στην εμπειρία και τις γνώσεις των μηχανικών της.