Ενεργειακό πιστοποιητικό

01/07/2015

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδεται στα πλαίσια της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου ή σε τμήμα κτιρίου που θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (Π.Δ.100/2000, ΦΕΚ 177/Α/6-10-2010).

Με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός κανονισμός, που δίνει σαφείς οδηγίες για την ορθολογική ενεργειακή μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.  Με το ΠΕΑ το κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ εως Η), ενώ ο Ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε χρειάζεται το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό χρειάζεται για όλες τις ενοικιάσεις  και πωλήσεις ακινήτων, ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων ως εξής:

α) Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα

  • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου

β) Υφιστάμενα

  • από 09-01-2011 για όλες τις πωλήσεις ακινήτων
  • από 09-01-2012 για όλες τις ενοικιάσεις (ολόκληρου κτιρίου ή τμήματος αυτού) και για επαγγελματική στέγη

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ΄οίκον“.

Πότε δεν απαιτείται Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Η έκδοση ΠΕΑ δεν απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

  • για κτίρια με χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η “Πλαισιοδομή-Σύμβουλοι Μηχανικοί” στελεχώνεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή B’ Τάξης.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση  Ενεργειακού Πιστοποιητικού καθώς και για το κόστος των επιθεωρήσεων, επικοινωνήστε μαζί μας και άμεσα ένας μηχανικούς θα σας ενημερώσει σχετικά.

Αφήστε μια απάντηση