ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

Αποκατάσταση ρηγματώσεων σε διαμέρισμα στην Κηφισιά.