Ανακαίνιση γραφείων

02/07/2015

Κατά την ανακαίνιση γραφείων είναι εφικτή η αλλαγή της διαρρύθμισης του υπάρχοντος χώρου, προκειμένου να εξυπηρετεί και να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των ενδιαφερόμενων.

Ορισμένες από τις εργασίες που γίνονται είναι:

α) Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδα ή αλουμίνιο, για δημουργία νέων χώρων.

β) Τοποθέτηση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων για την εξυπηρέτηση νέων θέσεων εργασίας και δικτύου.

γ) Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα ή ορυκτές ίνες, που συχνά συνδυάζεται και με νέα μελέτη φωτισμού.